Wikiscan
bn.wikipedia.orgDateTotalArticleব্যবহারকারীউইকিপিডিয়াচিত্রমিডিয়াউইকিটেমপ্লেটসাহায্যবিষয়শ্রেণীপ্রবেশদ্বারখসড়াTimedTextমডিউলগ্যাজেটগ্যাজেট সংজ্ঞা
December
17,028
11,005
65 %
147
0.9 %
160
0.9 %
43
0.3 %
9
0.1 %
1,549
9.1 %
2,545
15 %
58
0.3 %
November
13,313
8,210
62 %
170
1.3 %
156
1.2 %
151
1.1 %
10
0.1 %
1,556
12 %
6
0.0 %
1,439
11 %
30
0.2 %
7
0.1 %
October
16,145
11,080
69 %
128
0.8 %
231
1.4 %
131
0.8 %
2
0.0 %
1,882
12 %
6
0.0 %
1,157
7.2 %
4
0.0 %
33
0.2 %
September
12,619
7,258
58 %
129
1.0 %
306
2.4 %
9
0.1 %
2
0.0 %
1,181
9.4 %
6
0.0 %
2,256
18 %
4
0.0 %
9
0.1 %
August
20,112
9,179
46 %
117
0.6 %
202
1.0 %
19
0.1 %
3
0.0 %
5,465
27 %
3
0.0 %
3,383
17 %
13
0.1 %
103
0.5 %
July
16,242
8,345
51 %
132
0.8 %
134
0.8 %
6
0.0 %
2
0.0 %
4,650
29 %
4
0.0 %
1,368
8.4 %
4
0.0 %
June
19,533
12,998
67 %
291
1.5 %
196
1.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2,307
12 %
1
0.0 %
2,144
11 %
8
0.0 %
May
18,593
9,215
50 %
74
0.4 %
206
1.1 %
8
0.0 %
11
0.1 %
2,227
12 %
9
0.0 %
5,495
30 %
23
0.1 %
April
15,156
8,430
56 %
172
1.1 %
179
1.2 %
28
0.2 %
1
0.0 %
1,740
11 %
13
0.1 %
2,974
20 %
2
0.0 %
March
18,595
10,800
58 %
116
0.6 %
737
4.0 %
13
0.1 %
24
0.1 %
1,572
8.5 %
12
0.1 %
3,689
20 %
2
0.0 %
February
12,649
8,164
65 %
177
1.4 %
350
2.8 %
10
0.1 %
14
0.1 %
1,038
8.2 %
13
0.1 %
1,398
11 %
13
0.1 %
January
15,173
9,661
64 %
125
0.8 %
279
1.8 %
50
0.3 %
39
0.3 %
741
4.9 %
3
0.0 %
2,744
18 %
31
0.2 %
Dateআলাপব্যবহারকারী আলাপউইকিপিডিয়া আলোচনাচিত্র আলোচনামিডিয়াউইকি আলোচনাটেমপ্লেট আলোচনাসাহায্য আলোচনাবিষয়শ্রেণী আলোচনাপ্রবেশদ্বার আলোচনাখসড়া আলোচনাTimedText talkমডিউল আলাপগ্যাজেট আলোচনাগ্যাজেট সংজ্ঞার আলোচনা
December
296
1.7 %
1,162
6.8 %
22
0.1 %
4
0.0 %
22
0.1 %
3
0.0 %
November
273
2.1 %
1,249
9.4 %
11
0.1 %
1
0.0 %
39
0.3 %
4
0.0 %
October
208
1.3 %
1,235
7.6 %
8
0.0 %
38
0.2 %
1
0.0 %
September
281
2.2 %
1,124
8.9 %
10
0.1 %
2
0.0 %
41
0.3 %
1
0.0 %
August
307
1.5 %
1,255
6.2 %
6
0.0 %
1
0.0 %
56
0.3 %
July
183
1.1 %
1,375
8.5 %
5
0.0 %
27
0.2 %
3
0.0 %
June
208
1.1 %
1,268
6.5 %
15
0.1 %
24
0.1 %
2
0.0 %
59
0.3 %
May
198
1.1 %
1,039
5.6 %
13
0.1 %
18
0.1 %
3
0.0 %
52
0.3 %
April
254
1.7 %
1,326
8.7 %
9
0.1 %
17
0.1 %
4
0.0 %
2
0.0 %
March
263
1.4 %
1,170
6.3 %
46
0.2 %
134
0.7 %
3
0.0 %
14
0.1 %
February
237
1.9 %
1,198
9.5 %
11
0.1 %
2
0.0 %
17
0.1 %
1
0.0 %
5
0.0 %
January
397
2.6 %
1,021
6.7 %
14
0.1 %
52
0.3 %
14
0.1 %