Wikiscan
bn.wikipedia.orgDateTotalArticleব্যবহারকারীউইকিপিডিয়াচিত্রমিডিয়াউইকিটেমপ্লেটসাহায্যবিষয়শ্রেণীপ্রবেশদ্বারখসড়াTimedTextমডিউলগ্যাজেটগ্যাজেট সংজ্ঞা
December
29,104
18,806
65 %
1,161
4.0 %
731
2.5 %
339
1.2 %
16
0.1 %
1,431
4.9 %
4
0.0 %
1,807
6.2 %
47
0.2 %
55
0.2 %
November
30,483
17,457
57 %
1,092
3.6 %
331
1.1 %
130
0.4 %
27
0.1 %
6,202
20 %
6
0.0 %
287
0.9 %
80
0.3 %
23
0.1 %
October
29,031
20,861
72 %
1,282
4.4 %
554
1.9 %
157
0.5 %
20
0.1 %
1,138
3.9 %
5
0.0 %
623
2.1 %
135
0.5 %
34
0.1 %
September
22,014
13,671
62 %
1,163
5.3 %
697
3.2 %
73
0.3 %
20
0.1 %
1,046
4.8 %
4
0.0 %
538
2.4 %
14
0.1 %
5
0.0 %
August
67,637
60,785
90 %
755
1.1 %
575
0.9 %
110
0.2 %
14
0.0 %
959
1.4 %
9
0.0 %
778
1.2 %
8
0.0 %
14
0.0 %
July
102,663
96,629
94 %
786
0.8 %
789
0.8 %
72
0.1 %
12
0.0 %
956
0.9 %
4
0.0 %
511
0.5 %
14
0.0 %
26
0.0 %
June
36,169
30,626
85 %
548
1.5 %
264
0.7 %
64
0.2 %
31
0.1 %
1,132
3.1 %
12
0.0 %
378
1.0 %
8
0.0 %
31
0.1 %
May
22,160
16,325
74 %
931
4.2 %
381
1.7 %
70
0.3 %
6
0.0 %
890
4.0 %
46
0.2 %
202
0.9 %
10
0.0 %
12
0.1 %
April
19,377
13,145
68 %
626
3.2 %
538
2.8 %
62
0.3 %
6
0.0 %
1,016
5.2 %
372
1.9 %
21
0.1 %
36
0.2 %
March
19,950
13,508
68 %
603
3.0 %
547
2.7 %
116
0.6 %
30
0.2 %
1,093
5.5 %
3
0.0 %
290
1.5 %
17
0.1 %
14
0.1 %
February
18,845
11,413
61 %
1,120
5.9 %
814
4.3 %
66
0.4 %
14
0.1 %
1,301
6.9 %
9
0.0 %
445
2.4 %
228
1.2 %
25
0.1 %
January
23,007
13,819
60 %
1,171
5.1 %
1,103
4.8 %
160
0.7 %
11
0.0 %
1,700
7.4 %
4
0.0 %
357
1.6 %
105
0.5 %
32
0.1 %
Dateআলাপব্যবহারকারী আলাপউইকিপিডিয়া আলোচনাচিত্র আলোচনামিডিয়াউইকি আলোচনাটেমপ্লেট আলোচনাসাহায্য আলোচনাবিষয়শ্রেণী আলোচনাপ্রবেশদ্বার আলোচনাখসড়া আলোচনাTimedText talkমডিউল আলাপগ্যাজেট আলোচনাগ্যাজেট সংজ্ঞার আলোচনা
December
1,139
3.9 %
3,047
10 %
29
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
145
0.5 %
343
1.2 %
1
0.0 %
November
1,440
4.7 %
2,922
9.6 %
45
0.1 %
2
0.0 %
362
1.2 %
1
0.0 %
73
0.2 %
2
0.0 %
1
0.0 %
October
932
3.2 %
2,979
10 %
52
0.2 %
159
0.5 %
98
0.3 %
2
0.0 %
September
1,741
7.9 %
2,799
13 %
31
0.1 %
167
0.8 %
3
0.0 %
42
0.2 %
August
543
0.8 %
2,810
4.2 %
30
0.0 %
2
0.0 %
98
0.1 %
3
0.0 %
127
0.2 %
July
497
0.5 %
2,208
2.2 %
32
0.0 %
113
0.1 %
10
0.0 %
June
501
1.4 %
2,301
6.4 %
36
0.1 %
132
0.4 %
1
0.0 %
92
0.3 %
May
416
1.9 %
2,748
12 %
18
0.1 %
64
0.3 %
11
0.0 %
6
0.0 %
April
572
3.0 %
2,781
14 %
34
0.2 %
144
0.7 %
2
0.0 %
15
0.1 %
1
0.0 %
March
595
3.0 %
3,013
15 %
33
0.2 %
1
0.0 %
59
0.3 %
1
0.0 %
22
0.1 %
February
515
2.7 %
2,705
14 %
35
0.2 %
119
0.6 %
1
0.0 %
14
0.1 %
January
872
3.8 %
3,396
15 %
63
0.3 %
153
0.7 %
3
0.0 %
24
0.1 %
1
0.0 %