Wikiscan
bn.wikipedia.orgDateTotalArticleব্যবহারকারীউইকিপিডিয়াচিত্রমিডিয়াউইকিটেমপ্লেটসাহায্যবিষয়শ্রেণীপ্রবেশদ্বারখসড়াTimedTextমডিউলগ্যাজেটগ্যাজেট সংজ্ঞা
December
61,372
38,357
62 %
2,413
3.9 %
1,507
2.5 %
1,274
2.1 %
12
0.0 %
4,095
6.7 %
8
0.0 %
3,358
5.5 %
93
0.2 %
82
0.1 %
November
65,846
40,089
61 %
2,282
3.5 %
1,983
3.0 %
4,507
6.8 %
7
0.0 %
4,003
6.1 %
88
0.1 %
3,151
4.8 %
32
0.0 %
67
0.1 %
October
64,423
40,480
63 %
2,400
3.7 %
1,639
2.5 %
2,298
3.6 %
18
0.0 %
4,167
6.5 %
5
0.0 %
2,340
3.6 %
12
0.0 %
75
0.1 %
September
75,010
42,503
57 %
2,636
3.5 %
1,774
2.4 %
9,824
13 %
20
0.0 %
3,698
4.9 %
22
0.0 %
3,164
4.2 %
2
0.0 %
169
0.2 %
August
58,517
35,699
61 %
3,421
5.8 %
2,139
3.7 %
546
0.9 %
9
0.0 %
3,611
6.2 %
18
0.0 %
1,783
3.0 %
44
0.1 %
75
0.1 %
July
68,141
48,122
71 %
2,488
3.7 %
1,475
2.2 %
909
1.3 %
9
0.0 %
4,571
6.7 %
88
0.1 %
1,032
1.5 %
144
0.2 %
21
0.0 %
52
0.1 %
June
76,722
49,706
65 %
2,261
2.9 %
1,937
2.5 %
2,021
2.6 %
19
0.0 %
4,279
5.6 %
27
0.0 %
7,657
10.0 %
253
0.3 %
91
0.1 %
May
67,737
45,926
68 %
1,987
2.9 %
1,837
2.7 %
1,264
1.9 %
19
0.0 %
4,179
6.2 %
7
0.0 %
2,237
3.3 %
16
0.0 %
2
0.0 %
114
0.2 %
April
83,391
58,390
70 %
1,960
2.4 %
2,236
2.7 %
1,323
1.6 %
18
0.0 %
4,542
5.4 %
29
0.0 %
1,984
2.4 %
97
0.1 %
3
0.0 %
146
0.2 %
March
83,747
56,917
68 %
1,991
2.4 %
1,162
1.4 %
421
0.5 %
56
0.1 %
3,148
3.8 %
26
0.0 %
3,152
3.8 %
160
0.2 %
3
0.0 %
170
0.2 %
February
62,305
45,533
73 %
1,640
2.6 %
1,218
2.0 %
375
0.6 %
9
0.0 %
1,640
2.6 %
36
0.1 %
3,322
5.3 %
102
0.2 %
3
0.0 %
74
0.1 %
January
64,507
49,786
77 %
1,495
2.3 %
1,307
2.0 %
244
0.4 %
14
0.0 %
1,592
2.5 %
6
0.0 %
2,412
3.7 %
151
0.2 %
9
0.0 %
541
0.8 %
Dateআলাপব্যবহারকারী আলাপউইকিপিডিয়া আলোচনাচিত্র আলোচনামিডিয়াউইকি আলোচনাটেমপ্লেট আলোচনাসাহায্য আলোচনাবিষয়শ্রেণী আলোচনাপ্রবেশদ্বার আলোচনাখসড়া আলোচনাTimedText talkমডিউল আলাপগ্যাজেট আলোচনাগ্যাজেট সংজ্ঞার আলোচনা
December
3,468
5.7 %
5,974
9.7 %
157
0.3 %
105
0.2 %
3
0.0 %
203
0.3 %
9
0.0 %
253
0.4 %
1
0.0 %
November
2,982
4.5 %
5,613
8.5 %
298
0.5 %
67
0.1 %
104
0.2 %
14
0.0 %
557
0.8 %
2
0.0 %
October
3,178
4.9 %
6,747
10 %
342
0.5 %
58
0.1 %
1
0.0 %
212
0.3 %
1
0.0 %
443
0.7 %
7
0.0 %
September
3,550
4.7 %
6,612
8.8 %
484
0.6 %
243
0.3 %
12
0.0 %
108
0.1 %
4
0.0 %
174
0.2 %
11
0.0 %
August
3,062
5.2 %
7,549
13 %
302
0.5 %
52
0.1 %
6
0.0 %
49
0.1 %
138
0.2 %
13
0.0 %
1
0.0 %
July
2,205
3.2 %
6,449
9.5 %
60
0.1 %
108
0.2 %
1
0.0 %
153
0.2 %
6
0.0 %
222
0.3 %
23
0.0 %
3
0.0 %
June
1,698
2.2 %
6,199
8.1 %
82
0.1 %
104
0.1 %
4
0.0 %
124
0.2 %
1
0.0 %
223
0.3 %
32
0.0 %
4
0.0 %
May
2,610
3.9 %
6,972
10 %
96
0.1 %
200
0.3 %
8
0.0 %
137
0.2 %
21
0.0 %
105
0.2 %
April
3,391
4.1 %
7,903
9.5 %
168
0.2 %
140
0.2 %
10
0.0 %
337
0.4 %
8
0.0 %
704
0.8 %
2
0.0 %
March
9,233
11 %
5,751
6.9 %
119
0.1 %
56
0.1 %
10
0.0 %
314
0.4 %
8
0.0 %
1,030
1.2 %
1
0.0 %
1
0.0 %
18
0.0 %
February
2,225
3.6 %
5,285
8.5 %
87
0.1 %
146
0.2 %
6
0.0 %
149
0.2 %
3
0.0 %
450
0.7 %
1
0.0 %
1
0.0 %
January
1,728
2.7 %
4,600
7.1 %
56
0.1 %
59
0.1 %
8
0.0 %
124
0.2 %
9
0.0 %
354
0.5 %
9
0.0 %
3
0.0 %